top of page
Szukaj

Europejski projekt Stowarzyszenia św. Wojciecha Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” MITEK.


W termnie od 04-07. lipca br. przedstawiciele Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha wzięli udział w Przemyślu w ostatniej mobilności w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” – MITEK , czyli Migracje Integracje Tożsamość Europejska Kultura. Celem spotkania było posumowanie projektu, omówienie sprawozdania końcowego z uwzględnieniem wymagań Agancji Narodowych w krajach partnerów, dokonanie analizy wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji programu oraz weryfikacja efektów w stosunku do założeń.

W dniu 6-go lipca na Zamku Kazimierzowskim odbyła się konferencja wieńcząca dwuletnią współpracę organizacji polonijnych z całej Europy. Przywitał nas pan Grzegorz Hayder, wiceprezydent miasta Przemyśla. Pan Minister prof. UW dr. hab Jacek Czaputowicz z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP wygłosił wykład n/t perspektyw współpracy MSZ z Polakami w Europie. Przedstawicie 7 organizacji partnerskich programu zaprezentowali efekty i rezultaty swoich organizacji. Natomiast pan Michał Łużak z warszawskiej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawił strategiczny program Erasmus + Edukacja dorosłych, będący kontynuacją programu Grundtvig. Ekspert z polskiej Agencji Narodowej omówił również EPALE, czyli bezpłatną i ogólnodostępną elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosŁych, której korzystanie umożliwia stworzenie interaktywnej społeczności w zakresie uczenia się dorosłych oraz dostęp do aktualnych informacji konkursowych. Natomiast Igor Horków, członek Zarządu Związku Ukraińców w Polsce w ciekawy sposób opowiedział a prawach i obowiązkach mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Projekt MITEK oraz równolegle przebiegający z nim drugi, zrzeszający 9 innych organizacji polonijnych program EDI, były jednymi z większych przedsięwzięć wspieranych przez Komisję Europejską, ponadto były to dwa jedyne projekty, których językiem roboczym był język polski.

Ze strony węgierskiej rolę agencji narodowej spełnia Tempus Közalapítvány. Co roku na stronie internetowej fundacji ogłaszane są zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Organizacje polonijne jeszcze w bardzo małym stopniu wykorzystują te możliwości, a szkoda , gdyż programy „ Europa dla Obywateli” są właśnie skierowane na kontakty miast partnerskich, a prężna działalnośc samorządów polskich na Węgrzech w tej kwestii jest powszechnie znana.

Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu jako gospodarz spotkania zatroszczyło się również o nasz udział w obchodach święta „Nocy Kupały” organizowanego przez mniejszość ukraińską, zwiedzanie pałacu w Krasiczynie oraz o wizytę w Arłamowie, gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego na początku 1982 r. internowany był między innymi przewodniczący „Solidarności” Lech Wałęsa.

Nasz projekt dobiegł końca, ale pozostało wiele, wiele miłych wspomnień i planów na dalszą współpracę. A członkowie Przemyskiego Towarzystwa Muzycznego już we wrześniu br. okolicznościowym koncertem uświetnią XXI. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.


bottom of page