top of page
Szukaj

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kat. Polskich Na Węgrzech pw. św. Wojciecha


27 maja br. w Domu Polskim odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia św. Wojciecha na którym zatwierdzono sprawozdania programowe , finansowe oraz o użyteczności pożytku publicznego z 2014r..Przyjęto też informację o programach kulturalnych oraz plan budżetu na 2015 r.


bottom of page