top of page
Szukaj

Spotkanie Konrada Sutarskiego z czytelnikami


Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy, Oddział Óhegy u.11. w Domu Polskim zorganizował 10 maja polsko-węgierskie spotkanie literackie z panem Konradem Sutarskim, który zaprezentował swoje dwie najnowsze książki. Jedna to zbiór esejów i studiów historycznych o tematyce polsko-węgierskiej „Közös fényeink" przy współudziale autorskim Szabolcsa Sutarskiego, jego syna, oraz wybór poezji „Ha úgy tudnánk ..." Spotkanie poprowadził dr Molnár Imre – historyk, a interpretatorem tekstów literackich był Mészáros Mateusz. Konrad Sutarski urodzony w 1934 r. w Poznaniu – poeta, inżynier mechanik, doktor technicznych nauk rolniczych, działacz polonijny, polityk mniejszościowy. Był współzałożycielem grupy poetyckiej „Wierzbak”. W 1965 roku zdecydował się wyjechać na stałe do Budapesztu, skąd pochodziła jego żona. Pracował zawodowo jako konstruktor maszyn rolniczych. Jego kombajny do zbioru fasoli, winogron, czy papryki zdobywały światowe patenty. W czasie pobytu na Węgrzech pisał nadal wiersze. Był trzykrotnym przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech, oraz inicjatorem utworzenia i kierownikiem Forum Twórców Polonijnych na Węgrzech, inicjatorem założenia i dyrektorem Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. W swoim dorobku posiada ponad 20 książek, w tym pięć własnych książek poetyckich, jest też autorem i tłumaczem z języka węgierskiego szeregu książkowych wyborów poetyckich oraz antologii literatur żyjących na Węgrzech narodowości. Za całokształt działalności na polu kultury, otrzymał w 1992 r. najbardziej liczącą się na Węgrzech nagrodę im. G. Bethlena.


bottom of page