top of page
Szukaj

Służyli Bogu, swym ojczyznom i uchodźcom


W dniu 26 kwietnia 2015 roku z okazji 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej Roman Kowalski - ambasador RP w Budapeszcie i László Hegyi - z-ca Sekretarza Stanu d.s. kościołów przy Ministerstwie Zasobów Ludzkich uroczyście odsłonili tablicę upamiętniającą polskich i węgierskich duchownych, którzy podczas II wojny światowej pełnili posługę duszpasterską w obozach internowania żołnierzy oraz w środowisku uchodźców polskich na Węgrzech. Organizatorami uroczystości była Polska Parafia Personalna oraz Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p. w. św. Wojciecha.

W uroczystości również wzięli udział:, I sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Budapeszcie ks. dr Grzegorz Piotr Bielaszka, Attaché Obrony RP płk Jan Kurdziałek, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Halina Csúcs, wiceburmistrz X dzielnicy Budapesztu Tibor Weeber, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Ewa Rónay oraz polscy i węgierscy wierni z budapesztańskiej parafii. Uroczystość ubogaciła asysta żołnierzy Legionu Wysockiego i śpiew chóru św. Kingi. Z nami była również pani Julia Koziorowski – jedna z najstarszych przedstawicielek Polonii Węgierskiej, naoczny świadek wydarzeń sprzed 75 lat. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował J.E. Alberto Bottari de Castello - Nuncjusz Apostolski na Węgrzech. W kościele odczytano uroczysty list Nuncjusza Apostolskiego oraz Biskupa Polowego Biró László.

Marmurową tablicę umieszczono na ścianie wieży Polskiego Kościoła w Budapeszcie w X dzielnicy przy ulicy Óhegy 11. Napis w językach polskim i węgierskim głosi: „Służyli Bogu, swym ojczyznom i uchodźcom. Dziękujemy Bogu, zachowujemy ich w pamięci”.

Fundatorem tablicy jest polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Ambasada R.P.

Pomysłodawcą tablicy był b.ambasador RP – Grzegorz Łubczyk.

Po uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej wszyscy uczestnicy w 70. rocznicę śmierci ks. Wincentego Danka, pierwszego duszpasterza Polaków i budowniczego Kościoła Polskiego w Budapeszcie, złożyli wieńce i kwiaty pod jego pomnikiem.

Zakończenie miało miejsce w Domu Polskim, gdzie można było obejrzeć wystawę dokumentalnych zdjęć z czasów uchodźstwa polskiego na Węgrzech.


bottom of page