top of page
Szukaj

Światowy Dzień Chorego


dzień_chorego_2015_082.JPG

W naszym Polskim Kościele dzisiaj obchodziliśmy po raz XI. Światowe Dni Chorego, które ustanowione były przez św. Jana Pawła II w 1992 roku. Msza św. odprawiana przez naszego Proboszcza ks. K. Grzelaka była koncelebrowana przez księży z diecezji lubelskiej ks. dziekana dr Piotra Petryka, ks. kan. dr Zbigniewa Wójtowicza, ks. Krzysztofa Ciupaka oraz o. Andrzeja Kosteckiego OP. Modliliśmy się wspólnie za wszystkich, którzy noszą ciężar choroby, za osoby które są zaangażowane w służbę pomocy chorym, aby ten czas spędzony przy łóżku chorego był czasem zbliżenia się do Syna Bożego. Msza św. była sprawowana w języku polskim i węgierski, podczas której parafianie otrzymali sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli do Domu Polskiego na agapę. Serdecznie dziękujemy naszym koleżankom Ewie, Teresie, siostrom Żeni i Annie za przygotowanie tego poczęstunku, oraz wszystkim którzy przynieśli wypieki domowe.


bottom of page