top of page
Szukaj

„Nadzieja w beznadziejności”


IMG_8595.JPG

W dniu 23 listopada 2014 r. w Domu Polskim Stowarzyszenie Katolików Polskich pw. św. Wojciecha oraz Towarzystwo Mártona Árona zorganizowało prezentację materiałów z konferencji historycznej, która odbyła się w 2013 r w Ambasadzie RP w Budapeszcie, a której pełny tytuł brzmiał „Nadzieja w czasach beznadziei. Pasterze Kościoła w okresie dyktatur w Europie Środkowo-Wschodniej”. Pokłosiem tej konferencji było właśnie wydanie publikacji historycznej, zawierającej prezentowane podczas spotkania w Ambasadzie RP referaty pt. „ Nadzieja w beznadziejności”. Uczestnicy spotkania w Domu Polskim starali się przedstawić najwybitniejsze duchowne postacie Kościoła katolickiego w Polsce, na Węgrzech oraz w Siedmiogrodzie w okresie komunizmu. Słowo wstępne wygłosił sekretarz Nuncjatury Apostolskiej na Węgrzech ks. Grzegorz Bielaszka, postać prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego przybliżył nam o. Andrzej Kostecki OP, kardynała Karla Wojtyłę – późniejszego papieża św. Jana Pawła II, o. Michał Lipiński CM. Postacie prymasa Węgier kard. J. Mindszentego, oraz biskupa Siedmiogrodu Mártona Árona przedstawił nam prezes Towarzystwa Mártona Árona - Soós Károly. Całe spotkanie podsumował Zombor István – dyrektor Redakcji Węgierskiej Encyklopedii Historii Kościoła


bottom of page