top of page
Szukaj

Program „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig


Program „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig

SpotkaniePartnerów (mobilności) projektu

Migracje- Integracja –Tożsamość – Europejska Kultura

MitekBudapeszt1.jpg

Budapeszt, 26-29.09.2014.

Temat mobilności: XX Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej

Termin mobilności: 26-29.10.2014

Miejsce: Budapeszt, Węgry

Organizacja goszcząca:

Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

Cele mobilności:

Zapoznanie się partnerów z formą organizacj kulturalnych imprez cyklicznych, systemem działalności samorządów narodowości polskiej i organizacji cywilnych na Węgrzech oraz z charaktrem prowadzenia Domu Polskiego jako instytucji spełniającej rolę integratora Polonii Węgierskiej.

Poznanie dobrych pratyk dotyczących edukacji dorosłych poprzez imprezy kulturalne mające na celu zachowanie polskiej tożsamości.

Udział Partnerów:

W mobilności wzięli udział przedstawiciele siedmiu Partnerów projektu. Szczególna rola w przebiegu spotkania przypadla austriackiemu Stowarzyszeniu Passion Artists. Dzięki współpracy z partnerem austriackim doszło do zrealizowania występu młodych artystów scen wiedeńskich i polskich podczas XX. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.

26-go września dla chętnych zorganizowano zwiedzanie Parlamentu Węgierskiego. Naszym przewodnikiem był historyk , dyplomata , znawca stosunków węgiersko-polskich, który w szczególny sposób przedstawił zażyłości 1000-letniej przyjaźni obu narodów. Budynek Parlamentu Węgierskiego jest świetnym przykładem wspólnej historii Polski i Węgier, wiele elementów architektury, fresków itp. zawiera nawiązania do polskich symboli narodowych, dziejów wspólnych rodów królewskich.

W tym roku, w kwietniu po raz pierwszy do Zgromadzenia Narodowego Węgier, żyjący tu Polacy wybrali na 5 lat rzecznika swojej narodowości, który ma obowiązek reprezentowania polską społeczność na Węgrzech.

W drugim dniu spotkania zwiedzono Polski Kościół na Kőbánya, a proboszcz Polskiej Parafii Personalnej ks. Karol Kozłowski SChr przedstawił historię jego założenia i aktualną rolę jaką odgrywa w procesie utrwalania polskiej tożsamości etnicznej i dziedzictwa kulturowego, rolę języka polskiego jako narzędzia dostępu do polskiej kultury chrześcijańskiej. Ksiądz zarysował zmiany w strukturach emigracji polskiej na Węgrzech od czasów przedwojennych po dzień dzisiejszy.

Spotkanie kontynuowano w Domu Polskim - siedzibie gospodarza mobilności.

Dzień zajęły warsztaty, w trakcie których organizacja goszcząca czyli Stowarzyszenie św. Wojciecha zaprezentowało swoją działalność charytatywno-socjalno-kulturalną. W szczególności zaznaczono formy edukacji dorosłych poprzez kulturę w ramach imprez cyklicznych, jak organizowanch w tym roku po raz 20. DPKCh. Mitkowcy spotkali się z uczestnikami kursu piasania ikon. Kurs odbywa się w każdą sobotę, prowadzi go siostra misjonarka MChr, a współsponsorem jest inna oragnizacja polonijna : Polonia Nowa z Budapesztu.

Uczestnikom spotkania przedstawiono struktury samorządowe mniejszości polskiej na Węgrzech, mniejszościowy system wyborczy oraz zasady działaności organizacji cywilnych. Spotkaliśmy się z przedstawicielem organizacji kulturalnej J. Bema, z którą Stowarzyszenie św. Wojciecha współpracuje od wielu lat.

Omówilismy przykłady dobrych praktyk współpracy z lokalnymi wladzami X dz. Budapeszt i przedstawicielami mediów.

Warsztaty zakończyły się dyskusją n/t dalszej współpracy w ramach innych projektów oraz wdrożeniem czy adaptacją inspiracji węgierskich.

Kolejnym punktem spotkania był udział w uroczystej Gali z okaji XX DPKCh na Węgrzech, którą zorganizował gospodarz mobilności w centrum Budapesztu w Domu Kultury Aranytíz.

Głównym punktem uroczystości było przedstawienie pierwszej polskiej narodowej opery , „Halki” St. Moniuszki w reżyserii Sabiny Zapiór , a w wykonaniu młodych polskich i wiedeńskich artystów. Zaprezentowanie „Halki” w Budapeszcie było efektem współpracy Stowarzyszenia św. Wojciecha i partnera austriackiego w ramach projektu MITEK.

W niedzielę, kolejnym dniu mobilności do południa uczestnicy spotkania wzięli udział w ostatnim dniu XX DPKCh w Budapeszcie. Zapoznli się z formą inegracji Polonii Węgierskiej poprzez imprezę cykliczną o charakterze ogólnokrajowym. Organizowana co roku tygodniowa impreza kulturalna jest świetnym przykładem kulturalnej edukacji nieformalnej, przyciąga też uczestników węgierskich, którzy sympatyzują z polska tradycją, kulturą i językiem. Poprzez programy Stowarzyszenie św. Wojciecha promuje zalety dwujęzyczności, gdyż większość członków organizacji , to małżeństwa i rodziny mieszane.

Drugą częścią dnia był spacer śladami integracji po Budapeszcie - mieście wielu kultur . Pod wodzą przewodnika goście odwiedzili miejscac współistnienia i współdziałania różnych narodowości i kultur: kościoły rzymskokatolickie, Budański Zamek, Plac Bohaterów, Park Miejski, Bazylikę św. Stefana, pasaż naddunajski. Na koniec dnia dokonano podsumowania mobilności i ewaluacji wizyty.


bottom of page