top of page
Szukaj

75. rocznica przybycia na Węgry 10. Brygady Kawalerii


75. rocznica przybycia na Węgry 10. Brygady Kawalerii

IMG_2421.JPG

Stowarzyszenie Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna pragnęło uczcić 75. rocznicę przybycia na Węgry 10. Brygady Kawalerii pod dowództwem płk. Stanisława Maczka oraz tysięcy uchodźców cywilnych i wojskowych z ogarniętej pożogą wojenną Polski, a tym samym podziękować narodowi węgierskiemu za tą piękną postawę udzielenia bratniemu narodowi schronienia. Z tej okazji dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy umieszczonej na ścianie wieży Polskiego Kościoła w Budapeszcie. Fundatorem tej tablicy był polski Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, kierowany przez ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, której przewodniczył ks. Sławomir Klim SChr z Bredy (Holandia), koncelebrował ks. Karol Kozłowski SChr i ks. Gergő Péter Bese. W uroczystości uczestniczyli także: podsekretarz stanu w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Stanisław Ciechanowski, Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców, James Jurczyk, ambasador RP na Węgrzech Roman Kowalski oraz przedstawiciel węgierskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Całość uświetnił Apel Pamięci, który przeprowadził przedstawiciel kompanii reprezentacyjnej WP major Sebastian Cichoń. Następnie w Domu Polskim odbyło się okolicznościowe spotkanie.


bottom of page