top of page
Szukaj

PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” - GRUNDTVIG


PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” - GRUNDTVIG

Przemysl.jpg

Uczestnicy zrealizowanych wizyt u Partnerów w Polsce, Niemczech, Włoszech i Austrii wzięli udział w przedsięwzięciach, z których doświadczenia wykorzystują w swojej działalności. Po powrocie z mobilności każdy z uczestników przedstawiał sprawozdanie swojej organizacji i wspólnie planowano innowacje w dalszej działalności.

Zrealizowane 4 spotkania w których brali udział przedstawiciele wszystkich Partnerów:

Polska, Przemyśl : 25 – 28 października 2013 r.

Niemcy, Berlin : 6-10 grudnia 2013 r.

Włochy, Padwa : 28 lutego – 03marca 2014 r.

Austria, Wiedeń : 13-15 czerwca 2014 r.

Spotkanie w Polsce, w Przemyślu miało charakter organizacyjno-merytoryczny.

Było to pierwsze spotkanie projektowe organizowane przez Koordynatora dlatego też istotną jego część stanowiły warsztaty poznawczo-integracyjno-planistyczne. Każdy z Partnerów przedstawił:

  • swoja organizację i jej zakres działalności

  • plan swojego udziału w realizacji projektu MITEK

  • swoją ofertę dla Partnerów, zgodnie z zapisami we wniosku i aktualnymi realiami

  • oczekiwania wobec innych.

Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu było gospodarzem „Przemyskiej Jesieni Muzycznej”- wzięliśmy udział w wielu koncertach i operze „Trawiata”.

Tematem spotkania w Berlinie to: Śladami różnych kultur

Uczestnicy 13 osób, przedstawiciele wszystkich Partnerów Projektu

Cel mobilności:

Poznanie możliwości wykorzystania internetu w edukacji dorosłych oraz berlińskich doświadczeń dotyczących integracji różnych kultur oraz zachowania tożsamości różnych nacji.

Tematem spotkania w Padwie był : Karnawał kultur

W mobilności wzięli udział przedstawiciele wszystkich Partnerów projektu.

Cele mobilności:

Poznanie doświadczeń integracji imigrantów z Polski z Włochami.

Poznanie możliwości tworzenia filmów i ich wykorzystania w edukacji dorosłych.

Organizator spotkania poprowadził kurs profesjonalnego filmowania i umieszczania zrealizowanego filmu w internecie i na stronach internetowych. Zaprezentowano przykłady opracowanych filmów edukacyjnych i sposób ich wykorzystania w edukacji.

Tematem mobilności w Wiedniu był festiwal : Passion Opera Festival 2014, Lyra Lyric

Cele: Prezentacja projektów integrujących przedstawicieli różnych narodowości w działaniach kulturalnych.

Zapoznanie partnerów z nowatorską organizacją i aranżacją spektakli operowych w międzynarodowej obsadzie, tak aby dotrzeć z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców.

Prezentacja edukacyjnej opery zakończyła się zaplanowaniem realizację podobnych spektakli w krajach partnerskich,. we wspólpracy z partnerem Austriackim. Nasza mobilnosc w Wiedniu zaowocuje podczas jesiennego spotkania grupy w Budapeszcie.

W trakcie warsztatów Lyra Lyric zaprezentowano doświadczenia w zakresie nieformalnej edukacji dorosłych poprzez literaturę i sztukę narracji.


bottom of page