top of page
Szukaj

Prezentacja książki Konrada Sutarskiego


Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy (filia Óhegy u 11) w dniu 18 maja 2014 r.

zorganizował w Domu Polskim prezentację książki Konrada Sutarskiego p.t. „Egyutt jobb”

(Lepiej razem).

Na Węgrzech już od wieków żyje wiele narodowości, obecnie oficjalnie jest

zarejestrowanych trzynaście. Dzięki państwu Węgierskiemu gdzie od stuleci w większości

była zapewnione tolerancja w dziedzinie wyznania, języka i kultury, mogła rozwijać się i

powstawać literatura i sztuki artystyczne odzwierciedlające bogactwo danej narodowości.

Książka pana Konrada Sutarskiego jest pierwszą próbą przybliżenia nam duchowego

bogactwa literatury poszczególnych narodowości żyjących obecnie na Węgrzech.


bottom of page