top of page
Szukaj

Konkurs plastyczny i wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.


4 maja w Kościele Polskim odprawiona została Msza św. dziękczynna za kanonizację Papieża Jana Pawła II, której przewodniczył ks. dr Grzegorz Bielaszka sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Budapeszcie. Po Mszy św. w Domu Polskim ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego pt.Jan Paweł II przyjaciel dużych i małych. Prace oceniane były przez grafika Tomasza Piarsa przy współudziale Beaty Mondowicz i s.Eugenii Baranowej. Wszystkie dzieci otrzymały symboliczne nagrody oraz różańce z Watykanu.Następnie odbył się konkurs wiedzy o Papieżu, który zorganizowała s.Weronika Jaworska. Wszystkie dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat papieża. W konkursie osobiście zaangażował się ks.dr Grzegorz Bielaszka, który ofiarował dzieciom książki.


bottom of page