top of page
Szukaj

1%


W imieniu Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha / Dom Polski im. Jana Pawła II. 1103 Budapest , Óhegy u.11. / dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie 1 % odpisu od dochodów w roku 2012. W 2013 roku z tego tytułu na konto Stowarzyszenia wpłynęła kwota : 420.550,- Ft.

Powyższa kwota została przeznaczona na zorganizowanie bogatych programów Stowarzyszenia św. Wojciecha, na działalnośc przedszkola, klubu seniora, chóru św. Kingi, na wsparcie pokrycia kosztów utrzymania Domu Polskiego w Budapeszcie oraz na koszty druku polonijnego kalendarza i kwartalnika „Quo Vadis”.

Prosząc o pamięć, przypominamy nasz numer podatkowy : 18043341 - 1 - 42

Zarząd

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete / II. János Pál Lengyel Ház 1103 Budapest , Óhegy u. 11 / nevében köszönjük a 2012 –ben SZJA 1% támogatásukat. 2013-ben a felajánlott összeg nagysága : 420.550,- Ft volt. Az Egyesület köszönetet fejezi ki támogatóinak és kéri további segítségüket. Elnökség

Az Egyesület adószáma : 18043341 - 1 - 42


bottom of page