top of page
Szukaj

Promowanie Regionu Orawa


Kościół w Orawce – perełka architektury drewnianejOddział Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego wraz ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha zaprosiło Polonię jak i Węgrów na prezentację regionu Orawy w niedzielę 2 marca 2014 r. Dzieje tej ziemi są bardzo złożone, przez długi czas tereny należały do Królestwa Węgierskiego. Wieś Orawka znajdująca się w Górnej Orawie została założona przez żupana orawskiego, Węgra, Franciszka Turzo w 1585 r. Rodzina Turzów na przełomie wieku XVI i XVII przyjęła protestantyzm. Dla rekatolicyzmu całego regionu przysłano ks. Jana Sczechowicza z Krakowa. Dzięki niemu został wybudowany w Orawce kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Kościół zachował się do dnia dzisiejszego i zaliczany jest do najcenniejszych drewnianych kościołów Południowej Polski. Wszystkie węgierskie wycieczki podążające przez Chyżne do Polski zatrzymują się by zwiedzić ten kościół.Całe wnętrze jest bogato zdobione polichromiami figuralno-ornamentalnymi. Na ścianach i suficie nie ma wolnego miejsca, które by nie było pokryte malowidłami. W większości są to barwne tempery na drewnie, które dzięki odnowieniu w latach 50 XX wieku przyciągają wzrok żywymi kolorami. Wiek polichromii ocenia się na przełom XVII i XVIII stulecia. W prezbiterium i w nawie głównej znajdują się malowidła i sceny z życia św. Jana Chrzciciela. Natomiast boczne ściany są ozdobione wyobrażeniami 55 węgierskich świętych i błogosławionych, w formie obrazów ujętych w ramy. Część z tych malowideł można podziwiać na wystawie fotograficznej „Kościół w Orawce” w Domu Polskim do końca marca. Wystawa jest własnością Muzeum Archidiecezjalnego Błogosławionej Gizelli w Veszprém. Zdjęcia pochodzą z książki Nádora Udvarhelyi, która była prezentowana na otwarciu wystawy. Z Polski przybyła liczna grypa Orawian z wójtem gminy Jabłonka Antonim Karlakiem na czele. Na mszy św. jak i w Domu Polskim słuchaliśmy muzyki orawskiej, w której można znaleźć liczne wątki węgierskie, w wykonaniu zespołu góralskiego pod kierownictwem Roberta Kowalczyka, dyrektora Orawskiego Centrum Kultury. Mieliśmy również możliwość pokosztować przysmaków góralskich. Węgrów reprezentował p. Székely Andrása Bertalan, przedstawiciel Ministerstwa Zasobów Ludzkich, oraz dwóch historyków dr Maria Prokopp, oraz dr Imre Molnar.

Małgorzata Soboltyński


bottom of page