top of page
Szukaj

14.12.2022 r. "Świąteczne spotkanie polonijnych seniorów” w Domu Polskim


Tradycyjnie spotkali się polonijni seniorzy, ponadto na spotkaniu obecni byli: rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Ewa Rónayné Słaba, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie Andrzej Ryszard Kalinowski, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr., prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha pani Katarzyna Takacsné-Kalińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema Alfred Wtulich, Dyrektor Ogólnokrajowej Uzupełniającej Polskiej Szkoły i Przedszkola na Węgrzech Anna Lang, Kierownik Polskiej Szkoły im. S. Petöfiego przy Ambasadzie RP Beata Mondovics.

Spotkanie otworzyła pani prezes Stowarzyszenia św. Wojciecha – Katarzyna Takacsné-Kalińska witając wszystkich gości, po czym ksiądz proboszcz odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki, następnie były życzenia oraz kolędowanie przy akompaniamencie fletowym Danuty Misiąg-Ollár oraz poczęstunek składający się z polskich tradycyjnych potraw wieczerzy wigilijnej: barszczu czerwonego, kapusty z grzybami, karpia, sałatek.

Sponsorzy:

Stowarzyszenie św. Wojciecha Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy Samorząd Polski Józsefváros Samorząd Polski na Kőbánya Samorząd Narodowości Polskiej w Tata

Comments


bottom of page