top of page
Szukaj

12.10 2022 – Spotkanie polskich sióstr i księży pełniących posługę duszpasterską na Węgrzech.


Tradycyjnie w ramach DPKCh w tym roku również w Kościele i Domu Polskim spotkali się polscy duchowni i siostry zakonne. Ks. Marek Grygiel SChr, delegat Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowców przewodniczył wspólnej Eucharystii w Kościele Polskim, a następnie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na świąteczny obiad i długie przyjacielskie rozmowy Domu Polskim.


Serdecznie zapraszamy na 29. spotkanie!

Comments


bottom of page