top of page
Szukaj

ŻYWIECCZYZNA – FASCYNUJĄCA KULTURA GÓRALI Z BESKIDÓWW dniach 20-23 października 2023 r. członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha wzięli udział w czuwaniu w intencji Polonii i jej duszpasterzy na Jasnej Górze. Nocne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej zorganizowało Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w myśl słów kardynała Augusta Hlonda: "By nowe życie polskie natchnęło się prawdą i miłością". Mszy św. przewodniczył znany z odwiedzin w Budapeszcie ks. bp. Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Emigracji Polskiej.

Ks. biskup oparł swoje słowo na motcie naszego modlitewnego spotkania – by nowe życie polskie natchnęło się prawdą i miłością. Zauważył aktualność i uniwersalność słów wypowiedzianych przez kard. Hlonda podczas II wojny światowej. Podkreślał również wielokrotnie wagę wartości, jakimi są prawda i miłość, i którymi powinnyśmy starać się natchnąć życie swoje i naszych wspólnot.

W modlitwie za Polonię wzięli udział sami jej organizatorzy, a więc Księża Chrystusowcy na czele ze wspomnianym ks. Generałem Krzysztofem oraz Siostry Misjonarki wraz z Matką Ewą Kaczmarek, przełożoną generalną Zgromadzenia. W Czuwanie włączyło się również wielu parafian, głównie z duszpasterstw prowadzonych przez księży z Towarzystwa Chrystusowego z Polski i zza granicy. Nocleg, jak zawsze zamówiliśmy w Domu Pielgrzyma, gdzie spożyliśmy też wspólnie kolację i śniadanie. Duchową opiekę zapewnili nam ks. Krzysztof Grzelak TCHr i siostra Stanisława Kwiręg MCHR.

Następnego dnia w ramach wyjazdu edukacyjnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie św. Wojciecha zwiedziliśmy Żywiec: "Browar, w muzeum, w którym zasmakujesz", Muzeum Miejskie, Park, Konkatedrę i Rynek. Potem przejechaliśmy do oddalonego od Żywca o ok. 5 km Rychwałdu do Bazyliki Mniejszej pw. św. Mikołaja -Sanktuarium Maryjnego. Dwukrotnie dokonano koronacji obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej: w 1817 r. przez duchowieństwo ziemi żywieckiej, a w 1965 koronami papieskimi przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego i biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę.

Oprowadzani przez ojca franciszkanina myśleliśmy o pochodzącym z tamtej ziemi bł. bracie Zbigniewie Strzałkowskim, którego relikwie znajdują się w naszym Polskim Kościele w Budapeszcie.

W dalszej podróży z niegasnącą sympatią do Węgrów czekał na nas Piotr Motyka kierując dalej autobus do Milówki.

W niedzielę uczestniczyliśmy we Msza św. w tutejszym kościele pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie pragniemy zaznaczyć specjalnie w modlitwie wiernych wspólnie z tutejszymi góralami modliliśmy się za nasze Stowarzyszenie św. Wojciecha. W Milówce zwiedziliśmy też Gminny Ośrodek Kultury. Następnie przejechaliśmy do Koniakowa, do Muzeum Koronki i Centrum Pasterskiego. Na miejscu miał miejsce wizualny wykład nt. historii heklowania oraz spotkanie z cudowną kolekcją koronek, prezentowanych na wiosnę w Domu Polskim. Po południu w pensjonacie „Nad Rzeką” w towarzystwie przedstawicieli Górali Żywieckich i Beskidzkich oraz kapeli młodych muzykantów wspólnie świętowaliśmy dzień 23 października, narodowe święto węgierskie. Nasze serca były przepełnione radością i historiami splecionych ze sobą dziejów polsko-węgierskich. Śpiewaliśmy z wielkim uśmiechem piosenki zebrane przez Władysława Motykę, ojca Piotra w Śpiewniku Pieśni Patriotycznych i Niepodległościowych Górali Beskidzkich. Podczas spotkanie z przedstawicielami Związku Podhalan- Oddziału Górali Żywieckich w Milówce oraz Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego wysłuchaliśmy dwóch wykładów, które wygłosił honorowy prezes Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich - Wiesław Motyka:

1 /pt. „Węgierskie ślady Józefa Szczotki, słynnego górala z Milówki – każdy przyzwoity Węgier ma swojego Polaka na temat polskiego uchodźstwa na Węgry w latach 1939-1945 oraz Kampanii Karpackiej II Brygady Legionów Polskich 1914/1915.

2/ pt.” „Kurierzy z Żywiecczyzny na polsko-węgierskim szlaku”, na temat dziejów polsko- węgierskich z okresu II wojny światowej oraz o prof. Wacławie Felczaku - patronie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej w Polsce oraz Fundacji im. W. Felczaka na Węgrzech.

Bardzo gorąco za to wszystko dziękujemy sponsorom: KPRM, Samorządom Polskim w Szendendre, Zugló i Kispest oraz Stołecznemu, a także osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz realizację wyjazdu!

Informujemy, że Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu dla organizacji polonijnych – regranting 2 edycja.

Nazwa zadania publicznego: Konkurs dla organizacji polonijnych – regranting 2 edycja

Kwota dotacji: 9000,- PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 798 700,00,- PLN


Zdjęcia: Dom Polski

コメント


bottom of page