Egy pár szó magyarúl rólunk és a környezetünkről

 

A teljesség ígénye nélkül itt található némi információ magyar nyelven, ami velünk/körülöttünk történik

„Szent László a lengyel és a magyar művészetben"

Képzőművészeti kiállítás a Lengyel Házban.

Június 11-én a Lengyel Templom szentmiséje után a fenti című, igazán sokszínű kiállítás megnyitójára várta a közönséget a kőbányai Lengyel Közművelődési Központ. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest XIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata és a Gödöllői Lengyel Önkormányzat támogatásának köszönhetően szervezett bemutatóján lengyel, magyarországi lengyel és magyar művészek különféle technikákkal készült Szent László ábrázolásai, illetve a szent tetteiről, legendáiról szóló képek, fotók szerepeltek. Bajcsy Lajos, Olga Bloch, Hermann Zsolt, Paulina Kopestyńska, Wiesław Nowak, Krzysztof Okoń, Wacław Piszczek, Prokop Péter, Simon M. Veronika, Stekly Zsuzsa és Trojan Marian, valamint a Budapest XVI. ker. „Corvin“ klub tagai: Árva Gabriella, Gedeon Péter, Gy. Erdei Júlia, Mészáros Richárd, Schmidt Andrásné, Sorki Dala Andor és Szabó Péter műveinek együttes bemutatása méltóan emlékezett meg nagy királyunkról - ebben a hivatalosan is Szent László Emlékévnek nyilvánított időszakban. A képek egy része kifejezetten erre a tárlatra készült.

 

Az eseményre érkezőket a régi zenét játszó Kecskés Együttes korhű muzsikája fogadta, a bemutatót a házigazda, Molnárné Sagun Monika Z., a Lengyel Közművelődési Központ igazgatója nyitotta meg. Köszöntötte a jelenlévőket, közöttük Jerzy Snopek professzort, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét és feleségét, Gedeon Mártát, dr. Rónayné Słaba Ewa-t, az Országos Lengyel Önkormányzat elnökét, Szabó Lászlót, a Gödöllői Lengyel Önkormányzat elnökét, Okos Mártont, a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület elnökét, Konrad Sutarski írót, költőt, valamint Krzysztof Grzelak-ot, a Lengyel Perszonális Plébánia plébánosát. Majd kérdéssel fordult Prokopp Mária művészettörténész professzor asszonyhoz - felkérve ezzel előadása megtartására: “Tudjuk, hogy Szent László nem csak egy nagy uralkodó volt, de egy mélyen vallásos ember is, aki megerősítette a kereszténységet Közép-Európában. Ma, 2017-ben miért aktuális a személyisége és a munkássága?“

 

Kérdésére válaszolva Prokopp Mária elmondta, hogy a lengyel édesanyától született Szent László egész élete, híven a keresztségben kapott nevéhez - hatalmat és dicsőséget jelent – Istent dicsőítéséről és a hazáról szólt. Isten és haza, e két fogalom adja nekünk tiszteletének aktualitását – fogalmazott. Professzor asszony szólt királyunk életéről, trónra kerülésének történetéről is. Beszélt erényeiről, közöttük a megbocsájtásról. László annak a Vazulnak volt az unokája, akit István király megvakíttatott. Azonban éppen László kezdeményezte István király szentté avatását. Salamon királynak is megbocsájtott – más kérdés, hogy ő később újra László ellen fordult – mondta. A kiállító művészek mindegyike alkotásaiban igyekezett kifejezni Szent László erényeinek sokféleségét, aki ezek mellett igyekezett országát Kelet és Nyugat között mindenáron önállónak, függetlennek megtartani. Tetteivel, óriási hitével mindig is példakép volt az egész Kárpát-medencében. Számos templomban ábrázolták cselekedeit, „küzdelmét a rosszal“, ezzel is buzdítva a népet az ország védelmére – folytatta. A kiállított képek nagyon jól bemutatják a kép nép történelmének szoros összefonódását – mondta. Végül így szólt: Kérek mindenkit, hogy távozás után próbálja az itt látottakat magában megeleveníteni, és családjában, ismerősei között továbbadni, hogy ők is tudják, mit jelent Szent László király mind a magyar, mind a lengyel népnek mind a mai napig.

 

A Báthory-Bem Egyesület elnöke Okos Márton – a Szent László Emlékév kezdeményezője – röviden ismertette egyesületük legfőbb célját: a magyarországi lengyel-magyar barátság kiterjesztését Erdély és a Partium területére. Különös tekintettel a számtalan ottani közös lengyel-magyar történelmi eseményre, emlékre, s Szent László király tiszteletére – aki Erdély védőszentje – fogalmazott.  Majd ünnepélyesen átadta a Szent László Emlékév zászlaját a budapesti Lengyel Háznak.

 

A következőkben a házigazda elnökasszony átadta a szót a művészeknek. Hatan éltek is az alakommal, így a közönség az alkotói folyamatokba is bepillantást nyerhetett. Közöttük volt Koltai Klára, a „Corvin“ klub vezetője, aki a tagok nevében mondott köszönetet a kiállítási lehetőségért. Reményét fejezte ki, hogy ezek a művek is tovább éltetik azt lengyel-magyar barátságot, amely kerületükben Małgorzata Soboltyński közvetítésével már évek óta fennáll.

 

A kiállítás megnyitó a Kecskés együttes régi, Szent Lászlóról szóló énekeivel, a lengyel Himnusz magyar nyelvű előadásával és a régi magyar Himnusszal folytatódott, kellemes beszélgetésekkel és bűfével zárult. A támogatóknak is köszönhetően a „Szent László a lengyel és a magyar művészetben“ c. kiállítás még augusztus végéig megtekinthető a Lengyel Házban.  Mások is vigyék haza és terjesszék magyar-lengyel szentünk dicső emlékét!

Sárközi Edit

NEMZ-KUL-EPER-17-0469

Lengyel és magyar papok a menekültek szolgálatában
Hit és történelem - 
lengyelek Kőbányán
Link a cikkre