Migracje Integracja Tożsamość Europejska Kultura

 

Grundtvig 13/0030-G/1132 

 

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności edukacji dorosłych prowadzonej przez partnerów w 7 krajach UE na rzecz integracji emigrantów z mieszkańcami kraju, w którym żyją poprzez wzbogaconą ofertę edukacyjną, w zakresie ułatwiania wzajemnego, zrozumienia i funkcjonowania w wielokulturowości, pozytywnej integracji i współpracy emigrantów ze środowiskami lokalnymi opartej na wzajemnym szacunku, przeciwdziałania uprzedzeniom, obalania stereotypów, zwalczania ksenofobii. Uczestnicy wizyt u partnerów wezmą udział w przedsięwzięciu, z którego doświadczenia chcą wykorzystać w swojej działalności. Następnie warsztatowo na podstawie zebranych doświadczeń, we współpracy z organizatorami spotkania zaplanują implementację do swojej organizacji adekwatnie do własnych realiów i możliwości. Po powrocie nastąpi planowanie w szerszym gronie z udziałem odbiorców działań edukacyjnych. Kolejny krok to realizacja przedsięwzięcia, ewaluacja. Opracowanie i upowszechnienie przykładów dobrych praktyk.

 

Partnerzy programu :

 

1/ Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu – Polska, koordynator

2/ Policultura e. V. Berlin – Niemcy

3/ Emstation asbl Bruksela – Belgia

4/ Institut für Narrative Kunst – Wiedeń

5/ Polska Foreningen i Stockholm – Szwecja

6/ Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich Padwa – Włochy

7/ Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. Św. Wojciecha Budapeszt - Węgry

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

© Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

  • c-facebook